Home » מי אנחנו

מי אנחנו

 אתר "ישראל בערבית" – "קול העם הישראלי בשפה הערבית" הוא האתר הישראלי הגדול ביותר בשפה הערבית ברשת, אשר מהווה מקור מידע איכותי וייחודי באופיו בנושאים הנוגעים להיסטוריה, הדת, התרבות, השקפת העולם, השפה ונכסי תרבותה של האומה הישראלית בת 3,000 השנה.
 
חזון האתר הוא לספק מידע ומענה לשאלות ולפרסומים אשר מועלים על ידי ציבור דוברי הערבית במדינות המזרח התיכון השונות בתחומים הנוגעים לישראל על שלל מרכיביה התרבותיים, ההיסטוריים, הדתיים והפוליטיים, מענה אשר בא לשקף את עמדת הציבור הישראלי הנאמן למורשתו התרבותית העתיקה.
 
לצד מאמרים מקוריים פרי עטם של צוות האתר, מארח האתר כותבים ממדינות ערביות שונות המבקשים לפרסם מידע מהימן אודות העדות, המיעוטים, הדתות, השפות והשקפות העולם השונות באזורנו במסגרת מדור "עטי הקוראים".
 

האתר "ישראל בערבית" פותח את דלתותיו לשיתוף פעולה עם כל ארגון, מוסד או אדם החפץ לסייע ולקדם את הקול הישראלי בשפה הערבית במדיה האינטרנטית.

באפשרותכם לצפות באינדקס עברי למאמרי האתר, באמצעות לחיצה כאן.
 
 
בברכה,
צוות האתר "ישראל בערבית"